„Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.”

(Mt 7, 7-8)

Zapewne masz wiele intencji. Chcesz, aby się w nich pomodlić? Nie ma sprawy! Wyślij intencje, a my pomodlimy się podczas drogi pielgrzymkowej do Matki. Wejdź w link http://pielgrzymkawarminska.pl/index.php/twoja-intencja/ i wpisz swoje intencje. Czekamy do 29 sierpnia.

 

Wyślij intencje, a my pomodlimy się podczas drogi pielgrzymkowej do Matki