„Zatrzymaj, zatrzymaj się… to przemijanie ma jednak sens.
O „jutro” nie lękaj się, Bóg przecież nie zmienia się”.
Chrystus Zmartwychwstał! Jest z nami na drogach naszej codzienności: na drodze zmartwień i problemów, na drodze radości i sukcesów! Zawsze!

Życzymy wszystkim, aby nigdy o tym nie zapomnieć! Alleluja! Niech Chrystus daje nadzieje i silę!

Warmińskie Pielgrzymki Piesze

 
ALLELUJA! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!